Sjoerd Cadeau Tips

Sjoerd's Beste Cadeau Tips!

Is een cmr vrachtbrief verplicht?

cmr vrachtbrief

Voor zelf vervoer is cmr vrachtbrief nodig. Ook niet voor transport buiten Nederland. Volgens de Wet Wegvervoer (Wgw) en de daarmee samenhangende Regeling Wegvervoer (Bgw) is voor de zending een vrachtbrief vereist. Als hij dat niet kan, is het een economische misdaad in Nederland. Boete: € 180. Buiten Nederland kan de boete aanzienlijk hoger zijn. AVC 2002 vereist dat de verlader een volledig en naar waarheid ingevulde vrachtbrief overlegt. Deze leveringsbon moet tegelijk met de goederen beschikbaar zijn. En ook hier geldt: de afzender is verantwoordelijk voor de juiste en volledige interpretatie. Zodra AVC 2002 is overeengekomen, zijn ze (naast CRM) van toepassing op internationaal transport. In dit geval moet de afzender ook een CMR-vrachtbrief afgeven. Niet voor alle zendingen is een vrachtbrief nodig. De wet en de vervoersvoorwaarden zijn hier niet op elkaar afgestemd. Volgens de Wegenverkeerswet is de rijwet niet verplicht voor de volgende vervoerswijzen:

cmr vrachtbrief

Wat moet er op een cmr vrachtbrief komen te staan?

Er is altijd bewijs om te vertrouwen. Standaard bevat de CMR-vrachtbrief  de volgende informatie: plaats en datum van de vrachtbrief, naam en adres van de afzender, naam en adres van de vervoerder, plaats en datum van opmaak van de vrachtbrief, aflevering van  goederen, naam en adres van de ontvanger, soorten goederen en verpakkingswijze, aantal colli,  kenmerken en aantal Brutogewicht of andere manier om hoeveelheid uit te drukken Transportgerelateerde kosten zoals vrachtkosten, toeslagen en douanerechten. Wanneer er iets ontbreekt kan het al een heel erg groot probleem worden zorg er daarom altijd voor dat je alles goed checkt voordat je gaat vertrekken!

Meer verhalen